Om

Alvhem-Nygård Fiberförening bildades den 1 april 2015.

 

Syftet är att så många fastigheter som möjligt skall ansluta sig till en fiberutbyggnad inom föreningens upptagningsområde.

 

Upptagningsområdet är från Kattleberg i söder till Nygård i norr och angränsar till andra fiberföreningar såsom, Skepplanda, Lödöse, Prässebo, Tunge, Nygård m.fl.

 

OBS! Detta gäller endast boende på "landsbygd" och inte i stadsplanerade områden!

 

På årsmötet 2016 beslutade medlemmarna att vi skulle arbeta utefter det förslag som ByNet (IP-Only) presenterade för medlemmarna.

Förslaget innebär att om föreningen får ihop minst 270 registrerade fastigheter samt är behjälpliga med att skriva markavtal så bygger IP-Only ett fibernätverk som de driver komersiellt.

Priset blir 19 900 kr per fastighet vilket inkluderar grävning och inkoppling i fastigheten (en sträcka på max 45 meter ingår).

Detta innebär att våra medlemmar får "samma typ" av fiber som de har i tätorterna såsom Skepplanda, Alvhem, Älvängen mfl.

IP-Only erbjuder också flera betalningsalternativ, se deras hemsida för mer information.

www.ip-only.se

 

Alvhem-Nygård Fiber Ekonomisk Förening

 

Hemsida: www.anfiber.se

E-post: info@anfiber.se

Facebook: Alvhem-Nygård Fiberförening

 

 

Organisationsnr: 769629-9952

Bankgiro: 646-3731

Swish: 1234264115